PICT0012.JPG

 

 

 

 

 Vill du synas här gratis?

Sotning

Sotning är något man kan göra själv, men när det gäller skötsel och sotning av eldstad och skorsten måste bland annat räddningstjänstlagen följas. Detta innebär att även om man sköter all sotning själv måste man ändå låta sotaren kontrollera anläggningen inom de tidsfrister som krävs (tidsfristerna för sotning beror på typ av anläggning och hur den används).

 

Skorstensfejarmästaren har en myndighetsfunktion när det gäller övervakning och brandsäkerhet. Sotarjobbet innefattar alltså mycket mer än att bara dra en viska genom skorstenen. Sotaren har säkert räddat många liv, inte bara genom att sota utan mer genom att upptäcka sprickor och felaktigheter i anläggningarna (direkt efter sotning kan faktiskt brandrisken vara högre om det lösa sotet fått fram blanksot).
Myndighetsfunktionen innefattar också att hjälpa allmänheten i eldningsfrågor. Tveka inte att kontakta skorstensfejarmästaren, som finns i varje kommun och fråga hellre en gång för mycket. Är man osäker om säkerhetsfrågor (pannrummets utformning ) kan också räddningstjänsten vara en god hjälp.

 

Här finns en lättläst sida med alla sotningsregler, tidsfrister etc.

Räddningsverkets författningssamling

 

Källa: Skogsstyrelsen, länk.